SM Betongborrarna i Uppsala AB

Håltagning i sten, tegel och betong.

SM Betongborrarnas Företagspolicy
Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Betongborrarna. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början och hålla utlovade tider.
Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer, ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för varandra ska råda hos Betongborrarna.
Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda möjligheter till att utvecklas. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten, samt medverkar till vår positiva utveckling.
Det betyder att:

  • Vi ska alltid göra vårt bästa
  • Kunden ska vara 100% nöjd
  • Vi ska komma i tid
  • Vi ska informera kunden fortlöpande om arbetets gång.
  • Hålla rent och god ordning på arbetsplatsen.
  • Att betongresterna tas omhand på ett miljövänligt sätt.
  • Vara samarbetsvilliga mot övriga på arbetsplatsen.
  • Alltid sätta säkerhet främst.
  • Vi ska kunna vara stolta över att representera SM Betongborrarna i Uppsala AB.